spacer.png, 0 kB
Geluid bewerken met Adobe Audition 1.0 - deel 1 E-mail
 

ImageZelf opnames maken met de PC is kinderspel. Een computer met microfoon, een geluidskaart en een programma die de geluiden vastlegt is genoeg. Vrijwel iedereen heeft deze. Alhoewel wie weet dat dat ook met powerpoint kan? Om de geluidsopnames te perfectioneren zijn er een aantal pakketten te koop die het geluid verder kunnen bewerken en er naar smaak allerlei effecten aan toe kunnen voegen. Adobe Audition is een dergelijk pakket. Dit is het eerste artikel in een reeks van twee. Dit artikel geeft de achtergrondinformatie over Edit view binnen het pakket. Het tweede artikel zal in combinatie met de CD-ROM Express een aantal mogelijkheden beschrijven en laten horen er zal tevens aandacht worden besteed aan de Multitrack view die het pakket biedt.

 
Eerst even een aantal algemene wetenswaardigheden over geluidsbewerking op de PC

Gesampelde geluidsgolf
Gesampelde geluidsgolf
Het opnemen van geluid met een digitaal apparaat als een PC betekent dat het geluid wordt gesampeld. Een groot aantal keren per seconde wordt het signaal gemeten en het meetresultaat wordt opgeslagen. Op deze manier wordt de analoge geluidsgolf nagebootst door de verschillende waarden. Hoe meer samples worden gemaakt en hoe groter het waardenbereik (het aantal bytes) van de meting des te beter wordt de opname.

Om een beeld te geven een aantal voorbeelden:

Kwaliteit

Vergelijkbaar met

8000 Hz

Telefoonsignaal

15000 Hz

AM-radio

25000 Hz

FM-radio

44100 Hz

CD-kwaliteit

96000 Hz

DVD-kwaliteit

 

 

 

 

De kwaliteit van de opname is vooral te horen in de hoge frequenties. Wanneer relatief weinig samples per seconde (Hz) worden gemaakt, klinkt het geluid doffer. De hoge frequenties (boventonen) zijn verdwenen.

Door de grote hoeveelheid informatie die wordt opgeslagen worden ongecomprimeerde geluidsbestanden erg groot. Reken voor CD-kwaliteit op ongeveer 10 MB per minuut opname tijd. Ook het bewerken van de geluidsbestanden kost veel ruimte. Na elke actie wordt Undo informatie aangemaakt om terug te kunnen gaan naar de vorige situatie. Deze Undo-informatie kost, na een aantal bewerkingen, wellicht evenveel (of zelfs meer) ruimte als het oorspronkelijke bestand.

 
Opslagformaten voor geluid

Ingezoomde geluidsgolf
Ingezoomde geluidsgolf
Voor het vastleggen van het opgenomen geluid zijn een aantal formaten beschikbaar, die elk weer een eigen achtergrond hebben. Deels zijn deze te herkennen aan de extensie van het bestand.  Een aantal bestandsformaten gebruikt helaas dezelfde extensie. Hierdoor is het niet altijd duidelijk om welk formaat het gaat. Voor de meeste mensen is het WAV-formaat wel bekend en ook vrijwel iedereen kent het MP3-formaat tegenwoordig. Beiden worden veel gebruikt. Maar er zijn ook veel andere formaten die minder worden gebruikt, maar zeker ook de aandacht verdienen. De handleiding beschrijft de volgende formaten: DBL, SAM, IFF, SVX, AIF, SND, TXT, CEL, VOC. VOX, DWD, AU, SND, SMP, WMA, PCM en RAW. Al deze formaten kunnen binnen Adobe Audition worden gebruikt.

 
Adobe Audition

Edit view met twee kanalen
Edit view met twee kanalen
Adobe Audition is de opvolger van het al langer bestaande pakket Cooledit. Het pakket wordt geleverd in een doos die, naast een CD met de software, een tweede CD met geluiden bevat en een uitgebreide engelstalige handleiding van 380 pagina’s. De handleiding is goed toegankelijk door de uitgebreide inhoudsopgave en index.

Het pakket gaat uit van een aantal principes:
Adobe Audition hanteert het principe van delayed destructive editing. Dit houdt in dat bestanden kunnen worden bewerkt en dat de wijzigingen pas worden verwerkt wanneer het bestand wordt opgeslagen. Gedurende het bewerken is het dus ook mogelijk om terug te gaan naar een vorige situatie door middel van het Undo-commando.
Ook geeft het pakket de mogelijkheid tot Real-time Preview. Dit betekent dat het lijkt dat  de effecten al zijn aangebracht en zo ook te horen zijn wanneer het geluid wordt afgespeeld.
Multitrack maakt het mogelijk om meerdere geluidsbestanden met elkaar te combineren. Dit kunnen ook MIDI-bestanden of geluidsfragmenten uit videofilms zijn. Audition biedt hiervoor een softwarematige mixer. Om dit deel direct te laten werken kost veel CPU-capaciteit. Daarom is het, in het geval van ingewikkelde mixes, ook mogelijk om het mixen eerst te laten plaatsvinden voordat het bestand wordt afgespeeld. Het is mogelijk dat delen naar verschillende geluidskaarten worden gestuurd.
Omdat bij Multitrack met meerdere bestanden tegelijk wordt gewerkt is er ook een mogelijkheid gemaakt om sessionfiles op te slaan. In een dergelijk bestand worden de afzonderlijke delen en hun vindplaats vastgelegd. 

Adobe Audition kent twee delen:

  • Edit view;
  • Multitrack view.

Hierna zullen deze delen worden besproken.

 
Edit view met twee kanalen (spectralview)
Edit view met twee kanalen (spectralview)
Edit view

De Edit-view zal voor de Cooledit gebruikers bekend voorkomen.
De Edit-view kan worden gebruikt voor het opnemen, weergeven, omzetten en bewerken van geluidsbestanden worden gebruikt. Daarnaast staat de gebruiker een groot aantal effecten ter beschikking, varierend van echos en galmen tot ruisonderdrukking en andere bewerkingseffecten.

 
Kwaliteit van het geluid

Wanneer een opname wordt gemaakt wordt eerst een nieuw bestand aangemaakt. Hiervoor moet worden aangegeven wat de Sample Rate (het aantal samples per seconde) is of het  een mono of stereo opname is en met welke resolutie het geluid moet worden gesampled. Bij Adobe Audition kan voor de laatste worden gekozen uit  8, 16 en 32-bits resolutie.

Het geluid kan daarna op verschillende manieren worden opgenomen. Uiteraard via een microfoon of via één van de inputs van de geluidskaart, maar het kan ook op andere manieren worden opgenomen. Zo kan de audio uit video-bestanden worden geextraheerd of uiteraard van een CD (rippen). Dit laatste hoeven niet persé hele tracks te zijn. Even goed kunnen alleen de gewenste delen worden opgevraagd. 

Het wave-display neemt hierbij een prominente plaats in. Het laat de geluidsgolven van het opgenomen signaal zien. Dit wave-display kan op een aantal manieren worden bewerkt. Zo kan zowel horizontaal als verticaal op het geluid worden ingezoomd.

Met de cursor kan een deel van het geluidsbestand worden geselecteerd.

 
Een aantal functies

Een erg handige optie is de mogelijkheid om batches te converteren. Hierbij kunnen een aantal files van een bepaald bestandtype worden geselecteerd en vervolgens naar een ander bestandformaat worden omgezet. 

Audition biedt, naast het Windows clipboard, nog vijf interne. Dat maakt het mogelijk om bij het kopiëren (delen van) bestanden langer te bewaren, terwijl ondertussen nog kopieeracties plaats vinden.

Mix paste is een andere sterke functie. Deze functie maakt het mogelijk om het geluid van twee bestanden samen te voegen. Dit is een snel alternatief voor de multitrack optie, maar deze is minder te sturen. De geluiden worden ronduit samengevoegd zonder verdere bewerking. Wanneer de types van de bestanden verschillen wordt één van de beide bestanden eerst geconverteerd naar het andere bestandsformaat voordat beide worden samengevoegd.

Stiltes kunnen worden verwijderd uit bestanden. Hierbij kan worden aangegeven wat onder stilte wordt verstaan. Er is namelijk altijd wel wat achtergrondgeluid. Door het aangegeven onder de hoeveelheid dB het geluid als stilte wordt verstaan en hoelang de stilte moet duren, kan bepaald worden welke delen stilte kunnen worden verwijderd. Vooral handig om bestanden met gesprekken in te dikken en sneller door te laten lopen. Een waarschuwing moet worden gemaakt: wanneer dit op muziekbestanden wordt toegepast kunnen zachte passages en passages waarin instrumenten spelen die maar weinig dB veroorzaken ook verdwijnen. Ook het verwijderen van stilte aan het begin of einde van bestanden kan de grootte beperken.

Soms klinkt er na wat knipwerk een hinderlijke klik of plop in het nieuwe bestand. Uiteraard is dit erg hinderlijk. De klik ontstaat doordat de verschillende onderdelen van het bestand niet goed op elkaar aansluiten. In een erg korte tijdsspanne verspringt daardoor het signaal, wat het hinderlijke geluid veroorzaakt. Dit is eenvoudig op te lossen door de bestanden te plakken op het moment dat het signaal de nullijn passeert. Wanneer beide bestanden dan op elkaar worden aangesloten loopt het geluid natuurlijk en daarmee onhoorbaar door. De functie Zero-Crossings kan dit verzorgen.

Bij het plakken van muziekbestanden speelt de maat een belangrijke rol. Het ritme van de muziek moet doorlopen en juist niet haperen. Wanneer stukken muziek aan elkaar worden geplakt waar de maat niet goed doorloopt dan valt het de meeste mensen nogal op, het ritme, de beat, is nogal bepalend in de muziek. Audition biedt hiervoor de functie find beats en zorgt ervoor dat op een eenvoudige manier het begin en einde van loops te vinden zijn. Ook handig voor het maken van doorlopende drumloops. Wat een beat is kan worden gedefinieerd als een plotselinge toename van het aantal dB in de opname. Hoe groot de toename moet zijn om een beat te zijn kan worden opgegeven.

Met auto-Cue kunnen delen van de bestanden worden geselecteerd en aan een Cue-list worden toegevoegd. Hierdoor is het eenvoudiger om een het stuk in delen op te delen. Ook hier geldt dat de stilte goed gedefinieerd moet worden. In het andere geval worden veel erg kleine stukjes in de cuelist opgenomen en dat helpt natuurlijk niet echt.

Een onhebbelijkheid bij het op CD zetten van eigen opnamen is dat het signaal van de verschillende opnames nogal kan variëren. De ene opname klinkt dan veel sterker dan de andere. En dat is vervelend wanneer de CD op een CD-speler wordt afgespeeld. Het volume-niveau moet voor elke track weer worden aangepast. Audition lost dit op met de functie Group Waveform Normalize. Voor alle tracks wordt nu een gelijk niveau gekozen. Waar nodig worden de afzonderlijke tracks daarop aangepast.

Daarnaast is er een groot aantal effecten dat kan worden toegepast op de geluidsbestanden. Zodanig veel dat deze onmogelijk allemaal in dit artikel kunnen worden besproken. Deze effecten zijn onder te verdelen in een aantal hoofdcategorien:

  • Bewerkingen van het volume van het geluid;
  • Vertragingseffecten;
  • Filters;
  • Ruisonderdrukking;
  • Speciale effecten.

Vanuit de Edit view kan een bestand worden opgenomen in de Multitrack view. Meer daarover in het tweede artikel over Audition.

 

 

© 2004, Wim van 't Einde

 

 

 
< Vorige   Volgende >
Joomla Template by Joomlashack
Free Joomla Templates