Agree to disagree E-mail

Agree to disagree is een Engelstalige uitdrukking die letterlijk "overeenkomen om geen overeenstemming te hebben" betekent. Het is een internationaal gebruikte uitdrukking voor een discussieresultaat, of onderhandelingsresultaat, waarbij in redelijk overleg wordt vastgesteld wat de verschillen van opvatting zijn. Door een positief element (namelijk: overeenkomen) aan te brengen wordt getracht de verhoudingen tussen partijen goed te houden, of althans te stabiliseren.
Als het om minder belangrijke aangelegenheden gaat, kan men besluiten de verschillen te laten voor wat ze zijn. In belangrijkere zaken kan er tot een compromis worden besloten. Ook kan worden besloten de zaak aan een rechter, arbiter, of mediator) voor te leggen. In dat geval is er alleen sprake van agree to disagree als het conflict door beide partijen wordt voorgelegd.

 

 
Volgende >
Joomla Template by Joomlashack
Free Joomla Templates