Quick ratio E-mail

Quick ratio, of acid test ratio, is een kengetal om de financiële toestand en specifiek de Liquiditeit van een bedrijf te meten. Het geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen uit de vlottende activa kunnen worden betaald. In tegenstelling tot de current ratio, worden de voorraden niet meegerekend. Deze kunnen vaak niet in zijn geheel verkocht worden, omdat daarmee de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Bovendien zal verlies van waarde bij gedwongen verkoop van de voorraden niet uit te sluiten zijn. De Quick ratio wordt met de volgende formule berekend:

  courante activa - voorraden
 Quick ratio = ---------------------------------- 
    kort vreemd vermogen 

Courante activa = vlottende activa - vorderingen > 1 jaar.

Velen denken dat men het vlottend activa gebruikt om de quick ratio te bereken, maar dit is niet waar. Men gebruikt het courante activa. Een gezonde waarde moet minimaal 1 zijn. Wel moet er rekening gehouden worden met de betalingstermijnen. Als die van debiteuren langer is dan die van crediteuren kan men bij een waarde van 1 toch in gevaar komen.

 

 
< Vorige   Volgende >
Joomla Template by Joomlashack
Free Joomla Templates