Weighted Average Cost of Capital E-mail

De Weighted average cost of capital, vaak afgekort als WACC, is de Engelstalige benaming voor de gewogen gemiddelde kosten van het vermogen van een bedrijf. De WACC wordt vaak intern gebruikt door managers die uitkijken naar expansiemogelijkheden of naar eventuele overnames. Investeringen voegen pas waarde aan een bedrijf toe als het verwachte rendement groter is dan de WACC.

De WACC is een kengetal dat uitdrukking geeft aan de kosten die een bedrijf maakt voor het vermogen waarmee het bedrijf wordt gefinancierd. De financiering van een bedrijf bestaat uit vreemd en eigen vermogen. De WACC wordt berekend door de kosten van elk van deze twee vermogenstypes te 'wegen' naar het aandeel dat elk vermogenstype in de totale bedrijfsfinanciering heeft.

     E      D  
 WACC = -------- * Re  + -------- * Rd  *  (1 - Tc 
  E + D  E + D    

De afkortingen staan voor:

 • Re = Kosten van het Eigen Vermogen
  (de dividendbetaling aan aandeelhouders)
 • Rd = Kosten van het Vreemd Vermogen
  (het rentebedrag dat over leningen betaald moet worden)
 • E = Marktwaarde van het Eigen vermogen
 • D = Marktwaarde van het Vreemd Vermogen
 • E/(E+D) = Percentage van de financiering van het Eigen Vermogen
 • D/(E+D) = Percentage van de financiering van het Vreemd Vermogen
 • Tc = Percentage vennootschapsbelasting

 

 
< Vorige
Joomla Template by Joomlashack
Free Joomla Templates