Solvabiliteit E-mail

Met solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre een onderneming de financiële verplichtingen (betalingen) aan verschaffers van vreemd vermogen (leningen) kan nakomen met behulp van alle activa. Aangezien de liquidatiewaarde (verkoopwaarde) van de vaste activa niet bekend is, moet er bij de bepaling van de liquiditeit worden uitgegaan van de boekwaarden van de activa, zoals deze zijn opgenomen in de balans. Anders gezegd: "solvabiliteit" is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen op de balans. Hierbij is dan de vraag aan de orde of de onderneming voldoende eigen vermogen heeft om in geval van liquidatie alle verschaffers van vreemd vermogen hun leningen terug te betalen. Wordt het eigen vermogen te klein, of zelfs negatief doordat er met verlies wordt gewerkt, dan zijn de vermogensverhoudingen verstoord. De solvabiliteit is dan onvoldoende om kredietverschaffers en leveranciers het nodige vertrouwen te geven. Dit betekent dat bij schuldeisers van de onderneming hun geld terug gaan vorderen: zullen zij immers straks hun vorderingen nog wel kunnen innen?

Banken
Banken berekenen vaak een aangepaste solvabiliteitsratio; ze 'corrigeren' de jaarrekening door de realisatiewaarde te gebruiken i.p.v. de boekwaarde. Er zijn namelijk bepaalde balansposten die wel voor een bepaalde waarde geboekt staan, maar dat betekent niet dat men er effectief geld voor krijgt in geval van liquidatie.
Een voorbeeld van zo'n balanspost is O & O (Onderzoek & Ontwikkeling) en oprichtingskosten. Oprichtingskosten mag je over maximaal 5 jaar afschrijven (Jaarlijkse afschrijving van 20%); daarom staan ze op de balans.

Er zijn twee formules om de solvabiliteit te berekenen. Deze zijn echter wel van elkaar afgeleid.

 

   Totaal vermogen
 Solvabiliteit = ----------------------- * 100% 
  Vreemd vermogen

Als deze formule wordt gebruikt, moet de uitkomst ervan hoger zijn dan 200% wil de onderneming gezond zijn.

 

   Eigen vermogen
 Solvabiliteit = ----------------------- * 100% 
  Vreemd vermogen


Als deze formule wordt gebruikt moet de uitkomst hoger zijn dan 100% wil de solvabiliteit goed zijn.

Om een indruk te krijgen van de solvabiliteit van een onderneming maakt men gebruik van de solvabiliteitsratio en debt ratio.

 

 
< Vorige   Volgende >
Joomla Template by Joomlashack
Free Joomla Templates