Rendabiliteit E-mail

Onder rendabiliteit of rentabiliteit verstaat men de verhouding tussen een inkomen (winst) en het vermogen dat dit inkomen heeft verdiend. De rentabiliteit is een belangrijke maatstaf voor beslissingscalculaties op de lange termijn.

Ten behoeve van de continuïteit van de onderneming moet op lange termijn de winst voldoende groot zijn om de vermogenverschaffers (aandeelhouders) gewenste uitkeringen in de vorm van dividend of intrest te kunnen doen.

Door middel van kengetallen wordt de rentabiliteit over het vermogen berekend. Zo gaat de berekening voor de rendabiliteit van het totaal in de onderneming geïnvesteerd vermogen (RTV) gaat op de volgende manier:

  Nettowinst + Rente + Belastinggen
 RTV = ----------------------------------------- * 100% 
                 Totaal vermogen

 

Voor de vreemdvermogenverschaffers wordt de rentabiliteit van het geïnvesteerde vermogen als volgt berekend:

                  Betaalde rente
 RVV = ---------------------------------------------------- * 100% 
  Gemiddeld geïnvesteerd vreemd vermogen

 

De rendabiliteit voor het eigen vermogen wordt berekend door:

             Netto winst
 REV = --------------------------------- * 100% 
  Gemiddeld eigen vermogen

 

Om na te gaan wat de invloed van een bepaalde kostenvermindering is op de rendabiliteit, kan o.a. gebruik worden gemaakt van het Du Pont Schema.

 

 
< Vorige   Volgende >
Joomla Template by Joomlashack
Free Joomla Templates