Current ratio E-mail

Current ratio is een kengetal om de financiële toestand, in het bijzonder de liquiditeit, van een bedrijf te meten.
Het geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen (Kortlopende Schulden) uit de vlottende activa kunnen worden betaald.

Current Ratio wordt met de volgende formule berekend:

                       vlottende activa 
 Current ratio =   ----------------------------------------------------
   vlottende passiva (kort vreemd vermogen)

 

Een gezonde waarde voor dit kengetal ligt boven de 1. Alleen dan kan aan de schuldeisers tegemoet worden gekomen.
Echter, in de vlottende activa kan sprake zijn van incourante voorraad en dubieuze debiteuren. Algemeen geldt daarom een waarde tussen de 1,5 en 2 als gezond, afhankelijk van de onderneming.

 

 
< Vorige   Volgende >
Joomla Template by Joomlashack
Free Joomla Templates