Cashflowratio E-mail

De cashflow ratio of kasstroombenadering is een variant van de interest-coverage ratio.
Hoe hoger de uitkomst van deze ratio des te eenvoudiger de onderneming aan haar verplichtingen aan de verschaffers van het lang vreemd vermogen kan voldoen.

       Totaal resultaat *) + Jaarlijkse afschrijvingen
 Cashflowratio 1 =  --------------------------------------------------------------- 
  Rentelasten + Aflossingen op lang vreemd vermogen

 

Een ander kengetal waarin de cashflow een belangrijke rol speelt is de berekening van de termijn waarop het lang vreemd vermogen kan worden afgelost door zelffinanciering.

                Lang vreemd vermogen
 Cashflowratio 2 =  ------------------------------------------------------ * 1 jaar 
  Totaal resultaat *) + Jaarlijkse afschrijvingen

 

*) Onder totaal resultaat wordt hier verstaan de som van de netto winst en de rentelasten. 
  Hieruit wordt de vergoeding betaald aan de verstrekkers van zowel het eigen vermogen als het vreemd vermogen.

 
< Vorige   Volgende >
Joomla Template by Joomlashack
Free Joomla Templates