EBITDA E-mail

EBITDA is een term die gebruikt wordt in de financiële wereld en staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Het is een maatstaf voor de brutowinst na aftrek van overheadkosten van een bedrijf.

De Nederlandse vertaling is verdiensten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill, dit is ook de letterlijke inhoud van het begrip (ook wel bedrijfskasstroom genoemd). Het wordt gebruikt als maatstaf voor de winst die een onderneming haalt met haar operationele activiteiten zonder dat hier kosten en opbrengsten van de financiering in verwerkt zitten.

Verwante kengetallen zijn:

  • EBIT (Earnings Before Interest and Tax);
  • EBT (Earnings Before Taxes).

 

 
< Vorige   Volgende >
Joomla Template by Joomlashack
Free Joomla Templates