spacer.png, 0 kB
SyncToy E-mail

 

Het kopiëren van bestanden

 

In dit artikel wordt SyncToy 1.0, één van de gratis tools van Microsoft, behandeld. SyncToy wordt door Microsoft gratis beschikbaar gesteld voor gebruikers van een legale versie van Windows XP. Het tool is eenvoudig te gebruiken voor het kopiëren, verplaatsen, hernoemen en verwijderen van bestanden in mappen en op computers.

Door de opkomst van een grote hoeveelheid randapparatuur als memorysticks, digitale foto- en filmcamera’s, MP3-spelers, PDA’s, laptops, etc. wordt het up-to-date houden van de bestanden op de verschillende apparaten een steeds groter probleem. Een doorsnee gebruiker heeft duizenden bestanden op zijn of haar computer staan. Bovendien staan deze bestanden vaak verspreid over een groot aantal mappen. Wanneer een bestand op één van de apparaten wordt veranderd leidt dit tot een nieuwe versie van dat bestand. Het zou handig zijn als de andere bestanden ook zouden worden aangepast op het moment dat deze op het apparaat worden aangesloten. Uiteraard kan de gebruiker dit met de bekende verkenner doen. Dat betekent dan wel dat de gebruiker moet weten waar de bestanden staan en eraan moet denken wanneer die bestanden moeten worden verplaatst.


 

SyncToy

SyncToy kan veel van de gebruiker overnemen en een aantrekkelijk alternatief worden voor de verkenner. Het programma kan worden aangepast aan de wensen van de gebruiker en de synchronisatie van de bestanden uit verschillende mappen op een voor de gebruiker eenvoudige manier uitvoeren. Daarvoor moet de gebruiker één of meer mappenparen in SyncToy benoemen, die in het openingsscherm links en rechts van elkaar staan. Door per mappenpaar aan te geven wat er moet worden gedaan wordt een actie tussen beide mappen voorbereid. Deze actie kan voor de actie tussen beide mappenparen met een druk op de knop worden uitgevoerd. Ook kan SyncToy zo worden ingesteld dat alle acties voor alle mappenparen tegelijk worden uitgevoerd.

Het tool kent een aantal verschillende taken: Synchronize, Echo, Subscribe, Contribute en Combine.

Image

 

Synchronize

Met de taak Synchronize maakt SyncToy een kopie van beide mappen die zijn geselecteerd. Deze actie gaat in beide richtingen. Nieuwe en aangepaste bestanden worden naar de andere map gekopieerd, terwijl hernoemde en verwijderde bestanden in de andere map ook dezelfde bewerking ondergaan. SyncToy verwijdert de bestanden niet echt, maar verplaatst deze naar de Prullenbak. Mappen worden niet verwijderd.

Image

 

Echo

Deze taak kopieert nieuwe en veranderde bestanden van de map rechts naar de map links. Bestanden die in de linker map zijn verwijderd en hernoemd, zullen in de rechter map ook worden verwijderd en hernoemd. Deze taak lijkt dus sterk op Synchronize, maar werkt slechts in één richting, namelijk van links naar rechts.

 

Subscribe

De taak Subscribe kan gebruikt worden wanneer alleen veranderde bestanden bijgewerkt hoeven te worden. Deze functie controleert of in de bestanden van de map aan de rechterzijde wijzigingen zijn aangebracht en kopieert deze dan naar de map die aan de linkerzijde is genoemd. Nieuwe en verwijderde bestanden leiden bij deze taak niet tot veranderingen in de andere map.

 
Contribute

Om veranderingen van de linker folder naar de rechterfolder te laten kopiëren kan de taak Contribute worden gebruikt. Deze werkt ook voor wijzigingen van bestandsnamen, maar niet voor verwijderde bestanden. Deze taak is daarmee bijna gelijk aan de Echotaak, Contribute verwijdert echter geen bestanden.

 
Combine

Wanneer de bestanden van beide kanten moeten worden samengevoegd kan het best de taak Combine worden gekozen. Deze taak kopieert bestaande bestanden over en weer tussen de linker en rechter map. Deze lijkt daarmee dus op de eerder genoemde Synchronize taak. Combine doet echter niets met hernoemde en verwijderde bestanden.

 
Preview

SyncToy biedt de gebruiker de mogelijkheid tot een preview van de voorbereide actie. De gebruiker krijgt hiermee een beeld van het effect van de handeling voordat deze wordt uitgevoerd. Zonodig kunnen een of meer taken alsnog worden aangepast.

In het overzichtskader links onderin het scherm wordt aangegeven hoeveel van welke handelingen worden uitgevoerd. Gedetailleerde informatie over de voorgenomen acties worden per bestand in een lijst weergegeven. Eventueel kan linksboven voor een filter worden gekozen, waarmee alleen het deel van de bestanden wordt getoond waarop de betreffende actie wordt uitgevoerd.

Image

 

Uitvoering van de taken plannen

Helaas biedt SyncToy geen geplande uitvoering van de taken. Dat is jammer want niet iedereen vindt het prettig als langdurige synchronisaties worden uitgevoerd tijdens het werken op de computer. Voor deze bewerkingen zijn de nachtelijke uren beter geschikt.

Windows XP kan hierin echter wel een rol inspelen door de functie Geplande taken. Er kan daarbij een taak worden gedefinieerd die SyncToy opstart. Geplande taken is te vinden in de Systeemwerkset in de map Bureau-accessoires. Door de taaknaam als parameter mee te geven bij de taak kan ook een van de taken worden uitgevoerd.

 
Systeemvereisten voor SyncToy:
  • Windows XP;
  • Service Pack 2;
  • .NET Frameworks V1.1;
  • 1Ghz Intel P3 of hoger;
  • 256MB RAM, 512MB RAM wordt aanbevolen;
  • 20MB vrije schijfruimte.   

 

Microsoft SyncToy (gratis)

Het programma kan worden gedownload van de website van Microsoft: www.microsoft.nl
Type in het zoekvenster rechtsboven in het scherm SyncToy en druk op de knop Zoeken.
Kies daarna voor SyncToy voor Windows XP.
Op het volgende scherm kan in het kader rechts voor SyncToy voor Windows worden gekozen.  

 

© 2006, Wim van 't Einde

 

 
< Vorige   Volgende >
Joomla Template by Joomlashack
Free Joomla Templates