spacer.png, 0 kB
Tips en Trucs Sneltoetsen Verkenner E-mail

 

Handelingen die veel voorkomen zijn met het toetsenbord vaak sneller uit te voeren dan met de muis. Om die reden heeft Microsoft voor de Verkenner een aantal sneltoetsen gedefinieerd om deze handelingen voor de gebruiker gemakkelijker te maken. Dit artikel behandelt deze sneltoetsen.

Image 

 

Navigatie

De verkenner kent een aantal sneltoetsen voor navigatie.

<END> selecteert het laatste tem in het actieve venster, terwijl <HOME> juist het eerste selecteert.

<PAGE UP> plaatst de cursor een scherm omhoog, het eerste item in de kolom wordt geselecteerd. Wanneer een item halverwege een scherm was geselecteerd dan wordt eerst het bovenste item in het scherm geselecteerd. De volgende keren wordt steeds een heel scherm naar boven gesprongen.

<PAGE DOWN> plaatst de cursor een scherm omlaag, het laatste item in de kolom wordt geselecteerd.  Wanneer een item halverwege een scherm is geselecteerd dan wordt eerst het onderste item in het scherm geselecteerd. De volgende keren wordt steeds een heel scherm naar beneden gesprongen.

De functies van <TAB> en <F6> lijken nogal op elkaar. In beide gevallen springt de cursor heen en weer tussen de verschillende vensters (linkervenster, rechtervenster en adresbalk) in de Verkenner. Bij <TAB> wordt ook een map geselecteerd.

Met <F4> wordt de lijst van de adresbalk weergeven in Deze computer of in Windows Verkenner.

Image

 
Mapopties

In het linkerscherm van de verkenner zijn de mappen weergegeven. Om dit mogelijk te maken moet het pictogram <MAPPEN> boven in de verkenner worden geactiveerd.

In dit scherm worden een aantal gegevens opgenomen over de structuur van Windows. Naast het Bureaublad en Deze Computer worden onder meer de schijven en hun mappen weergegeven.

Bij de mappen staat een ’+’ of een ‘-‘ teken. In een aantal gevallen helemaal niets. Het +-teken geeft aan dat een map zelf nog een aantal mappen bevat. Een ‘-‘-teken geeft aan dat het volgende niveau van een map wordt weergegeven. Wanneer er niets voorstaat, zoals in de afbeelding bij Cookies, dan bevat de map zelf geen mappen meer. Om de mappen te bekijken heeft de Verkenner een aantal sneltoetsen die kunnen worden gebruikt wanneer een map wordt geselecteerd.

Met <PIJLTJE RECHTS> wordt eerste item in het onderliggende niveau geselecteerd. Zonodig wordt het onderliggende niveau uitgeklapt en worden de mappen ervan zichtbaar.

<PIJLTJE LINKS> heeft twee functies die om en om worden uitgevoerd. Een open map wordt dichtgeklapt en de volgende keer gaat de cursor terug naar een hoger niveau.

<BACKSPACE> heeft bijna een gelijke functie, maar vouwt de map niet samen, maar springt slechts naar het eerstvolgende hogere niveau.

Met het <STERRETJE> (op het numerieke toetsenblok) worden alle submappen van de geselecteerde map weergeven. De gehele diepere structuur wordt hierdoor voor de gebruiker zichtbaar.

Het <PLUSTEKEN>  (op het numerieke toetsenblok) geeft de inhoud van het eerst diepere niveau van de geselecteerde map weer. Wanneer de gehele structuur van de diepere niveaus tijdens het gebruik van de Verkenner al eens is uitgevouwen, dan worden al deze diepere niveaus direct getoond.

Het <MINTEKEN> (op het numerieke toetsenblok) worgt ervoor dat de geselecteerde map samengevouwen wordt. De onderliggende niveaus zijn hierdoor niet meer zichtbaar.

Met <F3> kan een bestand of map worden gezocht. De tegenhanger van het pictogram <ZOEKEN> boven in het scherm.

 
Objectbewerkingen

De getoond objecten in de Verkenner kunnen worden bewerkt. Zo kan met <F2> de naam van het geselecteerde item worden gewijzigd.

Door tijdens het slepen van een item <CTRL>-<SHIFT> in te drukken wordt een snelkoppeling naar het geselecteerde item gemaakt.

<ALT>-<ENTER> geeft de eigenschappen van het geselecteerde object weer.

Wanneer een item wordt verwijderd wordt deze door Windows standaard in de prullenbak geplaatst. Dit is echter lang niet altijd nodig. Met <SHIFT>-<DEL> kan het geselecteerde item daarom definitief worden verwijderd zonder het item in de Prullenbak te plaatsen.

Wanneer om wat voor reden ook het scherm van de Verkenner niet de actuele status weergeeft, kan het scherm met <F5> worden vernieuwd.

 
Niet automatisch opstarten CD-ROM

Veel CD-ROMs starten automatisch op. Dat kan soms niet gewenst zijn en is daarom ook te voorkomen. Houdt in voorkomende gevallen de <SHIFT>-toets ingedrukt wanneer een CD in het CD-ROM-station wordt geplaatst. De CD zal dan niet meer automatisch worden gestart.

 

© 2005, Wim van 't Einde

  
 
< Vorige   Volgende >
Joomla Template by Joomlashack
Free Joomla Templates