spacer.png, 0 kB
Tips en Trucs Word - Opmaak E-mail

 

Windows en de Office-producten bieden veel meer mogelijkheden dan de gemiddelde gebruiker zich realiseert. Daarom in deze en volgende nummers van Computer Express een serie Tips en Trucs, die wellicht bij de meer ervaren gebruikers bekend zijn, maar anderen kunnen helpen een meer ervaren gebruiker te worden.  

 

Snel terug naar de vorige plek waar in het document is gewerkt

Het gebeurt soms dat de cursor door een verkeerde toetsaanslag naar een andere plek in een Worddocument springt. Dat is lastig wanneer het een groot document is en de oorspronkelijke plek weer moet worden opgezocht. Word heeft hiervoor echter een eenvoudige oplossing, de toetscombinatie Shift F5. Hiermee springt de cursor naar de voorlaatste plek in het document waar u hebt gewerkt. Ook de twee keren daarvoor zijn bewaard gebleven. Door opnieuw Shift F5 in te toetsen springt u naar de plek die daarvoor is bewerkt en eventueel kan deze actie nog een keer worden herhaald.Deze functie werkt ook met reeds opgeslagen documenten. Door Shift F5 kunt u snel naar de plek waar u het laatst in het document hebt gewerkt. 

 

Automatische de goede datum in een Worddocument

Door in de menubalk Invoegen te kiezen en vervolgens Datum en tijd, waarbij de optie Automatisch bijwerken is aangevinkt kan automatisch de goede datum en tijd aan een document worden toegevoegd. Dat is handig wanneer gebruik wordt gemaakt van sjablonen.Ook dit voordeel heeft echter een nadeel: Wanneer het document later nogmaals wordt afgedrukt wordt de datum en tijd aangepast op het moment van afdrukken. Daardoor is niet meer de oorspronkelijke afdrukdatum en –tijd te zien.Dit is echter eenvoudig op te lossen door de volgende oplossing:Kies in de menubalk Invoegen voor Veld en kies in het dialoogvenster dat verschijnt onder Veldnamen voor de optie CreateDate. Selecteer onder Opties de gewenste weergave en klik op OK.De brief zal nu telkens de oorspronkelijke datum tonen.

Image

Image

Image 

 

Documenten koppelen

Soms moet in een document teksten of andere gegevens uit andere documenten worden opgenomen. U kunt de informatie natuurlijk eenvoudig overtypen of kopiëren. Er bestaat echter ook een mogelijkheid om de bestanden aan elkaar te koppelen. Dit biedt tevens de mogelijkheid om de gegevens in het nieuwe bestand mee te laten veranderen met wijzigingen in het oorspronkelijke bestand. U brengt een koppeling als volgt aan:Kies in de menubalk voor Invoegen en vervolgens voor de keuze Object. In het daaropvolgende dialoogvenster kiest u het tabblad Bestand gebruiken. Via de optie Bladeren kan het document worden gekozen dat aan het te bewerken bestand gekoppeld moet worden. Hierbij dient de optie Koppelen aan bestand aangevinkt te worden.Elke keer dat het oorspronkelijke bestand wordt gewijzigd, worden ook de gegevens in het nieuwe bestand automatisch overeenkomstig aangepast.

Image 

 

Afbeeldingen voorzien van toelichtingen

Soms is het handig om bij een afbeelding een toelichting op te nemen. Word biedt hiervoor een functie waarmee toelichtingen met verschillende stijlen kunnen worden aangebracht. Om een toelichting aan een afbeelding toe te voegen kan in de menubalk worden gekozen voor Invoegen, gevolgd door de keuzes Figuur en Autovormen. In de verschijnende werkbalk  kan vervolgens voor Toelichtingen worden gekozen. Na selectie van de gewenste vorm kan de afbeelding met de muis naar de juiste plaats worden gesleept. Door op de wolk te klikken kan tot slot de gewenste tekst worden toegevoegd.

Image 

 

Bladwijzers opnemen in een document

Om informatie in een groot document snel terug te kunnen vinden biedt Word de mogelijkheid om bladwijzers op te nemen. Deze hebben een soortgelijke functie als de vroegere boekenlegger in het papieren boek, namelijk het snel terugvinden van een bepaalde passage. De bladwijzers kunnen op de volgende manier onzichtbaar worden geplaatst:De bladwijzer komt te staan op de plek waar de cursor in het document staat. Daarna kan in de menubalk worden gekozen voor Invoegen en vervolgens voor de keuze Bladwijzer. In het verschijnende dialoogvenster kan een naam voor de bladwijzer worden gegeven. Daarna dient de optie Verborgen bladwijzer aangevinkt te worden en wordt de bladwijzer aangebracht door op IB te klikken.Uiteraard kunnen meerdere bladwijzers worden aangemaakt door deze aanwijzingen voor elke gewenste bladwijzer te herhalen. Wanneer een bepaalde bladwijzer wordt gezocht wordt in de menubalk gekozen voor Invoegen en daarna voor Bladwijzer. In het volgende dialoogvenster kiest u de gewenste bladwijzer en na een druk op Ga naar springt de cursor naar de plaats waar de bladwijzer zich in het document bevindt.

Image 

 

Meerdere selecties tegelijkertijd

Deze optie werkt alleen in de nieuwere versies van Word. Niet in Word 97!Vrijwel iedereen weet hoe in Word een selectie gemaakt kan worden. Dat gaat eenvoudig door met de cursor over een tekstdeel te slepen. Door de Control-toets ingedrukt te houden kunnen echter meerdere selecties worden gemaakt door met de muis over de geselecteerde delen te slepen. Daarna kan de aanpassing van de geselecteerde delen worden uitgevoerd. Deze optie is dus erg handig wanneer veel activiteiten per selectie moeten worden uitgevoerd. Dat hoeft op deze manier maar een keer te worden gedaan.

Image 

 

Verbergen van boven- en ondermarge

Deze optie werkt alleen in de nieuwere versies van Word. Niet in Word 97!Het voordeel van WYSIWYG is dat constant een afdrukweergave van een pagina wordt getoond. Tegelijkertijd heeft dit als nadeel dat op het scherm de boven- en ondermarge ruimte inneemt. Dit kan echter worden onderdrukt door de functie Spaties verbergen.Deze functie kan worden aangeroepen in het gedeelte tussen de beide pagina’s. Hier verandert de muiscursor in een dubbele pijl. De ruimte kan worden verbrogen door eenmaal op de linker muisknop te klikken. De marges verdwijnen en de afstand tussen de teksten aan beide kanten van de paginascheiding wordt aanmerkelijk verkleind. De paginascheiding blijft echter wel zichtbaar.Om de marges weer terug te krijgen moeten dezelfde handelingen opnieuw worden uitgevoerd.

Image

Image

 

© 2005, Wim van 't Einde

 

 
< Vorige   Volgende >
Joomla Template by Joomlashack
Free Joomla Templates