Agile Unified Process E-mail

Het Agile Unified Process (AUP) is door Scott Ambler ontwikkeld. Het is een vereenvoudigde versie van het Rational Unified Process (RUP).

 

Iteraties
Evenals RUP, bestaat het AUP ook uit vier fasen:

 1. Inception
 2. Elaboration
 3. Construction
 4. Transition

 

Disciplines
De disciplines moeten op een iteratieve wijze uitgevoerd worden. De taken worden onder de teamleden verdeeld. De teamleden moeten bijvoorbeeld werkende software ontwikkelen, valideren en opleveren conform de eisen van de belanghebbenden.

Deze disciplines zijn:

 1. Model
  Zorg dat de bedrijfsbelangen en het probleem voor het probleem in kaart gebracht worden en dat er een haalbare oplossing wordt geformuleerd.
 2. Implementation 
  Het doel is om het model in uitvoerbare programmacode om te zetten en dat basistests (zoals Unit Tests) worden uitgevoerd.
 3. Test
  De test moet de kwaliteit van de software vaststellen. Er wordt naar fouten gezocht, gevalideerd of het systeem werkt zoals het is ontworpen en dat aan de eisen die aan het systeem worden gesteld is voldaan.
 4. Deployment
  Onder de discipline deployment wordt de release van het systeem ingepland en een plan uitgevoerd om het systeem toegankelijk te maken voor eindgebruikers.
 5. Configuration Management
  Configuration Management beheert de componenten en stelt deze beschikbaar aan de omgeving en resources.
 6. Project Management
  Project Management beheert de taken die voor het project moeten worden gedaan. Dit bestaat onder meer uit het beheren van de risico's, het besturen van de teamleden (taken toewijzen, voortgang bewaken) en het coördineren van mensen en systemen buiten de scope van het project.
 7. Environment
  Het doel van Environment is dat het juiste proces, de begeleiding en de hulpmiddelen zonder veel inspanning aan de omgeving beschikbaar worden gesteld.

 

Practices
Verder heeft AUP nog een aantal gebruiken:

 1. Transparantie
  Het management moet weten waarmee het team bezig is. Uitvoerige documentatie van de processen wordt nauwelijks gelezen, maar toch moet de voortgang in de gaten worden gehouden. Daarnaast moet begeleiding en/of trainingen worden gegeven.
 2. Simplicity
  De documentatie dient kort en bondig te zijn. Een beperkt aantal pagina's in plaats van dikke handboeken.
 3. Agility
  AUP hanteert dezelfde waarden en principes als de Agile Alliance.
 4. Focus
  In AUP is het gebruikelijk dat de focus op die taken gericht wordt, die een waarde hebben voor het eindresultaat. Er is minder focus op de dingen die eventueel zouden kunnen gebeuren.
 5. Tool independence
  AUP ondersteunt allerlei hulpmiddelen. Het is de bedoeling dat uit die hulpmiddelen de instrumenten worden gebruikt, die het beste bij het project passen.
 6. Tailoring
  AUP product moet aan de eigen wensen worden aangepast. Dit kan via elke gebruikelijke HTML editor. Hiervoor is geen speciale kennis of tool nodig.

 

 
Volgende >
Joomla Template by Joomlashack
Free Joomla Templates