spacer.png, 0 kB
Tips en Trucs Word - Auto-opmaak en -correctie E-mail

 

Het gemak en ongemak van de autocorrectie-mogelijkheid van Word

Windows en de Office-producten bieden veel meer mogelijkheden dan de gemiddelde gebruiker zich realiseert. Daarom ook in dit nummer van Computer Express weer een aantal Tips en Trucs, die wellicht bij de meer ervaren gebruikers bekend zijn, maar anderen kunnen helpen een meer ervaren gebruiker te worden.  

 

Autocorrectie in Word

Iedereen kan typefouten maken en het is vervelend dat later terug te zien. Word bevat een automatische correctie mogelijkheid. Deze in in te stellen door te kiezen voor het menu Extra en vervolgens Autocorrectie… Vervolgens verschijnt er een scherm met de tabbladen:

  • Autocorrectie;
  • AutoOpmaak tijdens typen;
  • Autotekst;
  • AutoOpmaak.

Deze tabbladen worden hierna behandeld. 

Image

  
Terugdraaien van autocorrecties

Autocorrecties kunnen handig zijn en zullen veelal terecht zijn, maar er kunnen zich ook situaties voordoen dat de verbeteringen van autocorrectie niet terecht zijn. Met name na afkortingen en voorletters waarna een punt is opgenomen wordt de volgende letter ten onrechte als het begin van een zin aangemerkt. Ook bestaan er lettercombinaties waarin wel degelijk twee hoofdletters na elkaar moeten staan, bijvoorbeeld bij de hoofdletter IJ. Deze autocorrecties kunnen eenvoudig worden teruggedraaid door de toetsencombinatie Ctrl-Z. 

  
Autocorrectie

Autocorrectie kan veel voorkomende type fouten voorkomen, bijvoorbeeld dat zinnen zonder of juist met twee hoofdletters beginnen. Ook het onbedoeld aanstaan van Caps Lock kan worden voorkomen. Hiervoor kunnen de desbetreffende keuzevelden worden aangevinkt. Ook kunnen bepaalde lettercombinaties worden vervangen door moeilijker combinaties of langere zinsdelen. Ook kunnen uitzonderingen op de regel worden opgegeven, zodat afkortingen die eindigen met een punt niet telkens worden gevolgd door een hoofdletter. Word heeft standaard al een reeks afkortingen opgenomen. Soms kost het veel moeite om een bepaald symbool in het document op te nemen. Bijvoorbeeld door een bepaald symbool in te voegen. Wanneer dit symbool vaak wordt gebruik kost het veel tijd om dit steeds telkens in te voegen. Er is echter een optie die dit door middel van een autocorrectie aanmerkelijk kan vereenvoudigen. Daarbij kan een lettercombinatie worden gedefinieerd die na het intoetsen na de eerstvolgende spatie wordt vervangen door het gewenste teken of de gewenste reeks tekens. Neem voor de lettercombinatie een reeks tekens die niet vaak wordt gebruikt. Door een bijzonderteken als een ‘*’ te gebruiken voor een afkorting is een dergelijke reeks vrij gemakkelijk en uniform in te voeren, zodat de combinaties ook na verloop van tijd nog eenvoudig kunnen worden herinnerd. 

Image

  
Opmaak tijdens typen

Ook de opmaak kan tijdens het typen worden verfraaid met autocorrectie. Daarvoor heeft Word onder het tweede tabblad van Autocorrectie een aantal keuzes voorhanden, waarvan de meeste standaard zijn aangevinkt. Zo kan Word automatisch signaleren dat de de gebruikte lay-out de lay-out is van een kop, randen, tabellen, opsommingstekens of een genummerde lijst wordt gebruikt.Ook kan worden gekozen om de standaard rechte aanhalingstekens van Word te laten vervangen door gekrulde aanhalingstekens, letters na een cijfer te beoordelen in hoeverre het gaat om een rangtelwoord en zonodig de letters automatisch in superscript te plaatsen of letters te vervangen door symbolen. Bovendien kunnen internet- of e-mailadressen worden vervangen door hyperlinks.  Een prettige bijkomstigheid is ook dat een item in een lijst standaard op een gelijke manier wordt opgemaakt als het vorige item en dat opmaakprofielen gedefiniëerd kunnen worden op basis van een al bestaande opmaak. Beide voorkomen dat elke keer opnieuw de opmaakkenmerken van het begin af aan weer moeten worden opgegeven.  

Image 

  
Autotekst

Autotekst maakt het mogelijk veel gebruikte zinsdelen te definiëren. Wanneer het eerste deel van de zin wordt ingetypt wordt dit automatisch door Word gesignaleerd. Word geeft dan de beoogde zin weer als een mogelijk gewenste tekst. Deze kan door een simpele enter worden geaccepteerd. Dit voorkomt veel typewerk en maakt het zodoende gemakkelijk voor de gebruiker. Standaard zijn in Word al veel voorkomende zinsdelen als bij voorbaat dank en Geachte heer/mevrouw al gevuld, maar deze kunnen eenvoudig worden aangevuld met eigen veel gebruikte zinnen.Toegevoegde autotekst fragmenten komen overigens ook terug in de menustructuur van Word. Selecteer daarvoor Invoegen gevolgd door Autotekst en Standaard. 

Image

Image

  
AutoOpmaak

AutoOpmaak doet ongeveer hetzelfde als AutoOpmaak tijdens het typen, met enkele kleine verschillen. Het grote verschil is dat AutoOpmaak achteraf de opmaak op een soortgelijke manier kan aanpassen. Om dit te doen kan in de menubalk worden gekozen voor Opmaak en daarna voor AutoOpmaak. Onder opties kunnen, evenals via Autocorrectie, de instellingen van AutoOpmaak worden veranderd. 

Image

Image

Image  

 

© 2005, Wim van 't Einde

 

 
< Vorige   Volgende >
Joomla Template by Joomlashack
Free Joomla Templates