spacer.png, 0 kB
Het maken van een eigen CD E-mail

Hoe interesse in een kerkorgel een cd opleverde

In dit artikel beschrijf ik een project dat ik de afgelopen jaren heb uitgevoerd en dat onder andere een cd opleverde.

Image

 

De aanleiding

In Vaassen werd begin dit jaar het kerkorgel van de Hervormde kerk vernieuwd. Hiervoor was ruim honderdduizend euro nodig. In 1997 werd een stichting in het leven geroepen om dat geld bij elkaar te brengen. De kerkgangers werd gevraagd om acties te houden om de stichting te steunen. Het leek mij een goed idee om de geschiedenis van het orgel eens uit te zoeken en dat op cd te zetten. Ik was nieuwsgierig naar die geschiedenis en had bovendien twee organisten (een opa en een oom) in de familie. De geschiedenis zou worden beschreven tot en met de ingebruikneming van het nieuwe orgel. Deze actie zou dus geen financiële bijdrage meer kunnen leveren aan de vernieuwing.

 

De eerste gedachten aan een cd

Om het publiceren van de gegevens niet te duur te maken dacht ik in eerste instantie de resultaten van het onderzoek op cd uit te brengen. De cd is een goedkoop medium waarop veel informatie kan worden geplaatst. Bovendien is het mogelijk om met beeld en geluid te werken, waardoor meer informatie kan worden gegeven over essentiële onderdelen van het orgel. Bij een muziekinstrument zegt geluid soms meer dan duizend woorden.
De stichting kwam echter met twee belangrijke argumenten waarom het geen cd moest worden. Niet iedereen heeft een pc en het lezen van veel informatie vanaf de pc is vermoeiend. Daarbij verandert de technologie snel. Deze informatie leent zich beter om in boekvorm op te nemen.
Tijdens het onderzoek voor het boek bleek er veel meer informatie voorhanden te zijn dan ik had durven hopen. Waar ik eerst dacht aan een publicatie van 30 tot 40 pagina’s groeide dat al snel tot meer dan 200. En ik had bovendien nog materiaal genoeg om nog meer pagina’s vol te schrijven. Al snel kwam de gedachte terug om een cd te maken. Nu niet als hoofdwerk, maar als aanvulling op het boek. De grote hoeveelheid overgebleven gegevens kon eenvoudig op een cd worden geplaatst.

 

De eerste contouren van de cd worden zichtbaar

Om het boek betaalbaar te houden voor de geïnteresseerden kon het bovendien niet al te groot worden. De informatiedichtheid van dit soort onderzoeken (ook dat van mij) neemt over de jaren heen bijna exponentieel toe. Veel van de interessante recente gegevens moesten daarom buiten het boek worden gehouden om een goede balans over de jaren heen te krijgen. Van meet af aan was duidelijk dat de overgebleven gegevens op de cd zouden worden geplaatst. Er bleef echter nog veel ruimte op de cd over. Wellicht kon die ruimte met ander materiaal zinvol worden opgevuld. Materiaal die een extra meerwaarde zou geven aan het boek en de geschiedenis van het orgel. En dat materiaal bleek voldoende voorhanden. Uiteraard konden op de cd ook geluidsopnames worden geplaatst en veel meer foto’s en gescande documenten dan in het boek. Bovendien was kleur geen belemmering meer. Er was geen twijfel meer mogelijk: die cd zou vol komen!

De vraag welke soort cd het moest worden was ook niet moeilijk meer, vanwege de combinatie van veel documenten en audio koos ik voor het cd-extra-formaat. Dit formaat maakt het mogelijk de cd niet alleen als cd-rom (CD-XA), maar ook als audio-cd (CD-DA) te gebruiken.

Image 

 

Het platform

Omdat de cd door een brede groep mensen (van de spreekwoordelijke 8 tot 80 jaar) gebruikt gaat worden was het nodig goed na te denken over de structuur. De toegankelijkheid moet goed zijn en wanneer iemand het spoor bijster is, moet er een eenvoudige mogelijkheid zijn om weer terug te komen. De gebruiker mag niet verdwalen in een doolhof. Ik heb daarom gekozen om de cd-rom deel in HTML te bouwen.
Voordelen van HTML zijn:

  • Het platform is breed beschikbaar;
  • Er is wereldwijd veel in geïnvesteerd, dus zal voorlopig blijven bestaan;
  • Er zullen ongetwijfeld vernieuwingen worden doorgevoerd;
  • Het schrijven van HTML is eenvoudig aan te leren;
  • Internet wordt door de grafische besturing als gebruikersvriendelijk ervaren;
  • Er zijn goede en goedkope tools voor beschikbaar;
  • Verbindingen tussen diverse soorten informatie kunnen gemakkelijk worden gelegd;

De eisen die ik aan de omgeving stelde konden allemaal in HTML worden gerealiseerd.

Image 

 

De lay-out en structuur

Ik heb ervoor gekozen om de boomstructuur (de verschillende mappen en bestanden) te ontsluiten met een kort menu. In HTML is dit eenvoudig te realiseren door met frames te werken. Hierdoor is het scherm in verschillende delen verdeeld met elk een eigen stuk HTMLcode. Het navigatiemenu laat ik steeds in het meest linkse scherm zien, dit geeft de gebruiker duidelijkheid en biedt tevens de mogelijkheid om snel weer naar het hoogste niveau terug te keren. Ook de bovenste twee frames blijven steeds in beeld. Linksboven staat het zegel van de kerk en rechtsboven de titel van de cd.
In het grootste frame (rechtsonder) staat een bewerkte foto van het orgel. Deze foto wordt als startscherm gepresenteerd.
In dit frame verschijnt steeds de informatie die op de cd-rom staat. Voor de herkenbaarheid is in de vervolgschermen steeds een lichtere uitvoering van deze foto op de achtergrond van de pagina geplaatst. Zo ontstaat een herkenbare en eenduidige paginaopmaak.

 

Hulpmiddelen

HTML is eenvoudig met een tekstverwerker aan te maken. Toch is het voor wat grotere sites (in mijn geval ruim 1400 bestanden, waarin ruim 5250 links waren opgenomen) aan te raden om een HTML-pakket als Frontpage, Dreamweaver of Coffeecup te gebruiken. Deze bieden een ruim aantal mogelijkheden om de site goed te beheren. Een aantal voorbeelden daarvan is: De pakketten controleren of de, in de links genoemde bestanden ook werkelijk bestaan, ze geven aan welke pagina’s nog niet met andere pagina’s zijn gelinkt en ze bieden ondersteuning bij het maken van de HTML. Op een eenvoudige manier kunnen tags (de codes waarmee binnen HTML instructies worden gegeven) worden ingevoegd of bewerkt. De meeste pakketten bieden ook WYSIWYG-functionaliteit. Dit betekent dat het resultaat van het werk daardoor al direct tijdens het maken te zien is. In een aantal gevallen is een HTML- en/of Java-naslag opgenomen in het pakket. Dat maakt het naslaan en opzoeken van instructies eenvoudig. Ook bieden de pakketten de mogelijkheid om met templates (sjablonen) te werken, waardoor de pagina’s op een eenduidige manier worden weergegeven. De opmaak van de individuele pagina’s hoeft dus niet steeds weer opnieuw te worden gedefinieerd. Wanneer later de standaardopmaak toch nog wordt gewijzigd wordt dit voor alle pagina’s die op basis van de template zijn gemaakt doorgevoerd. Ook kan door het gebruik van templates de opmaak van een bestaande HTML-pagina snel worden aangepast aan de specifieke lay-out van de site.
Alhoewel de meeste pakketten veel functionaliteiten bieden, zal toch af en toe de HTML direct moeten worden bewerkt om bepaalde effecten goed tot hun recht te laten komen of bepaalde nieuwe HTML-codes te kunnen gebruiken. Ook scripts (kleine programma’s die in de HTML kunnen worden opgenomen) moeten meestal direct in de HTML worden opgenomen. Daarvoor geven de pakketten de mogelijkheid om de source (broncode) te bewerken. Een belangrijk hulpmiddel bij het maken van een site is het bekijken van sites van anderen en het gebruiken van de mogelijkheden die zij hebben opgenomen. Het voordeel van HTML is dat de code van de pagina’s voor de lezer beschikbaar komt. Daardoor kan het ook door de lezer worden gebruikt in een eigen site. Anderen hebben wellicht met hetzelfde probleem zitten worstelen en hebben hun oplossing voor je gepubliceerd.

 

Documenten

HTML heeft naast de eerder genoemde voordelen ook een belangrijk nadeel. De lay-out wordt voor een deel bepaald door de instellingen van de browser en door de manier waarop de computer van de gebruiker is ingesteld. Door de documenten met een bepaalde opmaak in PDF vast te leggen (Gelukkig biedt de Corel WordPerfect office deze mogelijkheid standaard) kon dit probleem op een elegante manier worden omzeild. Een andere manier om de lay-out vast te zetten is het opslaan van een elektronisch document als grafisch bestand. Documenten die tijdens het onderzoek werden gekopieerd of gefotografeerd kunnen eenvoudig worden gescand en als grafisch bestand in de HTML-pagina’s worden opgenomen.

Image 

 

Het geluid

Een van de voordelen van de cd boven het boek was om geluiden weer te geven. Allereerst moesten de opnames op locatie worden gemaakt. Daarvoor heb ik mijn portable DCC-speler en een microfoon gebruikt. Ik was zodoende verzekerd van kwalitatief goede (18-bits digitale) opnamen. Via de digitale optische uitgang van de DCC-speler naar de optische digitale ingang van de soundblaster platinum geluidskaart leverde geen verlies aan kwaliteit op. Creative leverde een goed programma (Wavestudio) bij haar geluidskaart mee, waarmee de geluiden van de DCC-speler in de computer konden worden opgenomen en zo nodig worden bewerkt. De onderlinge sterkte van de opnames kon zo nog wat worden bijgesteld. Omdat live-opnames het meeste recht zouden doen aan, heb ik de opnames later niet alsnog gemonteerd en verfijnd door de geboden edit-functies, effecten en filters. Ik wilde het geluid zo natuurlijk mogelijk laten zijn. De geluiden moesten vervolgens op de cd-rom aan de HTML worden gekoppeld of als Audio-bestand op het cd-audio gedeelte worden gezet. Op de CD zijn beide toegepast. In de HTML kan daarvoor de volgende regel worden opgenomen: <embed src=”../Geluid/File.wav” border=”0” width=”0” height=”0” autostart=”true”>. Omdat ik de knoppen van de audio-speler (die het geluid van het bestand File.wav afspeelt) niet in beeld wilde hebben heb ik de rand (border), de breedte (width) en hoogte (height) op nul gezet. Hierdoor komt de speler niet meer in beeld. Omdat het door de gebruiker niet zichtbaar is en ook niet kan worden gestart heb ik gebruik gemaakt van autostart.Wanneer de HTML-pagina wordt geladen speelt de speler vanzelf het bestand af. Ik heb geen gebruik gemaakt van de functie loop=”true”. Deze zou het bestand steeds opnieuw hebben afgespeeld tot een andere pagina wordt geladen.
Voor de audio-bestanden hoefde na de eerder genoemde bewerkingen niets meer te worden gedaan.

Image

Image

Image

 

De foto’s

De foto’s werden voor het grootste deel met een 2.1 megapixel digitale camera gemaakt. De kwaliteit en de resolutie waren  ruim voldoende voor zowel de HTML-pagina’s als voor het drukwerk, dat ik wilde laten maken. Een aantal historische foto’s en krantenknipsels moest worden gescand. Het formaat van grote tekeningen als plattegronden en bouwtekeningen waren te groot om te scannen, deze zijn gefotografeerd en waar nodig wat bijgewerkt. Door de gescande krantenartikelen zwart/wit te scannen werd het mogelijk om deze doorzichtig te maken. Het GIF-formaat biedt namelijk de mogelijkheid één van de kleuren transparant te maken. Door het wit in deze afbeeldingen transparant te maken bleef de achtergrond achter de krantenknipsels zichtbaar. Het aantal foto’s (ruim 300) was dermate groot dat ik ook daar goed een hulpmiddel voor kon gebruiken. Functioneel wilde ik een overzichtspagina met een aantal kleine foto’s met de mogelijkheid om door te linken naar de verschillende foto’s. Ik was dan ook blij dat op Cd-rom Express 11 het programma Albumweb was opgenomen. Het programma gaf me de mogelijkheid om snel de fotoalbums op een overzichtelijke manier te bouwen. Ik heb ervoor gekozen de fotoalbums in twaalf categorieën te verdelen, zodat de gebruiker sneller vindt wat hij zoekt.

Image

 

Het resultaat

Een klein deel van het uiteindelijke resultaat zal worden opgenomen Cd-rom Express 13. Steeds is een deel van de functionaliteit opgenomen en de rest afgeschermd. De audio-CD bestanden zijn niet meegeleverd. Het is een werkende demo geworden met een beperkte functionaliteit. De officiële presentatie van de cd aan het publiek was op 27 november met een orgelconcert, waaraan een aantal vocalisten en instrumentalisten meewerkten.

Image

 

Informatie

Het boek is uitgegeven onder ISBN 90-807524-1-X
De cd is uitgegeven onder ISBN 90-807524-2-8
De combinatie van beide is uitgegeven onder ISBN 90-807524-3-6

 

 
< Vorige   Volgende >
Joomla Template by Joomlashack
Free Joomla Templates