spacer.png, 0 kB
Discussiegroep op internet 1 E-mail
Een mooie plek om samen te werken 

Een eigen discussiegroep op internet openen? Dat is niet zo moeilijk en het heeft nogal wat voordelen boven het heen en weer e-mailen met bestanden. Zeker als het aantal mensen nogal groot is heeft een discussiegroep al snel grote voordelen. En niet iedereen hoeft erbij te kunnen.
 Je hebt een e-mailadres en misschien een website. Daarnaast biedt internet nog veel meer mogelijkheden waar je misschien zelf nog nooit aan hebt gedacht. Een van die mogelijkheden is een eigen discussiegroep. Ik had daar zelf nog nooit aan gedacht om er een te openen. Veel te lastig en iedereen kan er maar dingen opzetten. Je leest wel vaker van die problemen dat een eigenaar van een discussiegroep negatief in het nieuws komt omdat een van de gebruikers wat op de discussiegroep plaatste dat niet door de beugel kan. Op dat soort problemen zit ik niet te wachten. Maar dat veranderde toen ik een mail kreeg om deel te nemen aan een discussiegroep over een voor mij interessant onderwerp. Ik dook er wat dieper in en ik werd enthousiast.

Image  

 

De uitnodiging

De mail bevatte een uitnodiging om deel te nemen aan een discussiegroep. Ik hoefde maar op de link te klikken en was op de website. Even een account aanmaken en de bevestiging via e-mail accepteren en ik kon meedoen.
De discussiegroep beviel goed en op een gegeven moment viel me een link op om zelf een discussiegroep te starten. Die uitdaging ging ik graag aan, je kunt een discussiegroep gemakkelijk aanmaken en wanneer het niet bevalt stop je even gemakkelijk weer.

Image

Voorbeeld op internet

Voor dit artikel zal ik een gefingeerde discussiegroep starten voor de leden van de PVCF. Let op: Het is een gefingeerde discussiegroep en het is niet de bedoeling dat deze discussiegroep wordt gebruikt. Ik zal de discussiegroep tot het einde van het jaar laten staan om de lezers van Computer Express de gelegenheid te geven eens wat rond te kijken wat een discussiegroep zoal kan en er wat ervaring mee opdoen. Je vindt de discussiegroep op: http://tech.groups.yahoo.com/group/pvcf.

 

De aanmeldingsprocedure

Tijdens de aanmeldingsprocedure wordt eerst gevraagd waar de discussiegroep moet worden geplaatst. Eerst moet een hoofdgroep (Computers & Internet) worden geselecteerd en daarna een subgroep (Other). Het maakt het voor de surfers op internet eenvoudiger om je discussiegroep te vinden wanneer je deze op een goede plek in de bestaande structuur plaatst. Dat kan nog wat stappen dieper en uiteindelijk geef je de discussiegroep zijn plaats.

Image

Na de informatie waar de groep geplaatst moet worden moet de groep een naam (PVCF-leden) worden gegeven.

Image

 

Ook krijgt de discussiegroep een e-mailadres ( Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken ). Later in het artikel zal duidelijk worden waar dit voor is bedoeld. Ook wordt een korte beschrijving gegeven van het doel van de discussiegroep. Deze beschrijving zullen we later terug zien op het hoofdscherm van de discussiegroep. 

  Image

De laatste stap is het aangeven via welk e-mailadres je zelf deel wilt nemen aan de discussiegroep en het profiel waaronder je deelneemt. Daarna is er nog een woordverificatie om te voorkomen dat geautomatiseerd veel discussiegroepen worden aangemaakt. De verkreukelde letters moeten daarvoor worden overgetypt. Dat laatste kan lastig zijn, maar wanneer het niet lukt krijg je een nieuwe kans met andere cijfers en letters, die je wellicht beter kunt lezen.

De aanmelding is hierna voltooid en kun je werken met de discussiegroep.

  Image 

Je hebt dan allereerst twee mogelijkheden:

·          Customize your group;
Hiermee kun je de discussiegroep aanpassen aan je eigen wensen. Daar gaan we direct mee verder.

·          Invite people to join.
Hiermee kun je mensen uitnodigen om deel te nemen aan de discussiegroep. Later in het artikel zal hier dieper op worden ingegaan.

 
Rechten in een discussiegroep

Een discussiegroep kent een aantal rechten. Degene die de discussiegroep aanmaakt is de ‘Owner’ van de discussiegroep en heeft daarmee de hoogste rechten. Hij kan alles wijzigen en eventueel de discussiegroep laten vervallen.

Een aantal taken kunnen door de owner worden gedelegeerd aan een ‘Moderator’. Deze krijgt daarmee ook hogere rechten dan een normale gebruiker, maar kan een aantal taken, zoals het verwijderen van de discussiegroep, niet uitvoeren.

Daarna bestaan er ‘Members’. Deze kunnen allerlei acties uitvoeren die door een Owner of Moderator voor de Members zijn vrijgegeven.

Gebruikers kunnen andere gebruikers geen hogere rechten toekennen dan ze zelf hebben.

 
Aanpassen van de discussiegroep

De discussiegroep kan worden aangepast aan de wensen van de beheerder. En het is dan ook goed om daar even aandacht voor te hebben. De beheerder kan ermee bepalen:

·          Of de discussiegroep in de zoekboomstructuur  van yahoo is opgenomen en dus op die manier is te vinden;

·          Wie aan de discussiegroep kan deelnemen;

·          Wie er berichten naar de groep kan sturen;

·          Of de berichten al dan niet worden bewaard;

·          En welke interessante mogelijkheden de discussiegroep gaat bieden.

 

Image

 

Via een wizard worden een aantal vragen gesteld die eenvoudig kunnen worden aangegeven.

Ik kies ervoor om de discussiegroep niet op te nemen in de zoekboomstructuur van Yahoo.

Daarna kies ik ervoor dat gebruikers direct kunnen deelnemen aan de discussiegroep.

Ik heb er tevens een open discussiegroep van gemaakt. Voor het eerder genoemde doel kan het niet anders. Een gesloten groep zou het meest veilig zijn, maar dat zou betekenen dat iedereen zich eerst via e-mail zou moeten melden en daarna pas kan worden uitgenodigd. Dat kost me veel werk en is voor u als lezer ook niet handig als u de discussiegroep op internet wilt bekijken.

 

Image

 

De berichten die in de discussiegroep worden geplaatst wil ik goedkeuren voordat ze worden geplaatst. Dit om een eenvoudige reden. Het is een open discussiegroep waaraan iedereen kan deelnemen. Dat kan problemen gaan geven. Om te voorkomen dat ongewenste berichten op de discussiegroep worden geplaatst wil ik ze eerst lezen. Worden het overigens veel berichten dan zal ik ze vanwege het vele werk niet allemaal gaan goedkeuren.

Daarna geef ik aan dat reacties op geplaatste berichten alleen naar degene gaat die het bericht heeft geplaatst. Wanneer een groep groter wordt en iedereen krijgt van ieder bericht telkens een e-mail dan kan dat erg veel worden. Dat wil ik de deelnemers aan deze discussiegroep besparen.

Als laatste geef ik aan dat ik gebruik wil maken van een aantal interessante mogelijkheden (de Webfeatures) die Yahoo voor de discussiegroepen biedt.

Image

 

In het laatste scherm geef ik aan dat alle leden van de discussiegroep de berichten kunnen lezen en dat de leden gebruik kunnen maken van alle ‘web features’ die Yahoo biedt.

 

Image 

Hierna is de discussiegroep aangepast aan mijn wensen en kan ik mensen gaan uitnodigen of direct naar de discussiegroep gaan.

 

 

 
Mensen uitnodigen

Het uitnodigen van mensen om deel te nemen aan de discussiegroep gaat eenvoudig. Geef de e-mailadressen op van iedereen die je wilt uitnodigen en schrijf een kort berichtje daarbij. De uitnodiging verloopt overigens na 30 dagen. Degenen die je hebt uitgenodigd ontvangen daarna een e-mail van de discussiegroep en kan vervolgens eenvoudig op de button ‘Join this group!’ drukken.

  Image

 

 

Wanneer op de knop ‘Join this group’ wordt geklikt krijgt de gebruiker een tussenscherm te zien.

  Image

 

Image

Bovenaan kan de nieuwe gebruiker alvast via een link een kijkje nemen op de discussiegroep.

Kiest de gebruiker echter voor de blauwe tekst ‘Join the group’ dan krijgt de gebruiker nog een drietal keuzes.

  Image

Image

 

Allereerst krijgt de gebruiker de vraag welk e-mailadres voor de discussiegroep mag worden gebruikt. Eventueel kan een apart e-mailadres worden gebruikt.

Daarna kan de gebruiker aangeven op welke manier de berichten moeten worden gestuurd. Wil de gebruiker elke mail apart ontvangen kan dat, maar het kan ook via een dagelijkse verzamelmail (daily digest), waarin alle berichten worden opgenomen.

Als laatste kan de gebruiker kiezen of de berichten al dan niet ‘fully featured’ moeten zijn. ‘Fully featured’ houdt in dat met berichten ook gegevens mee worden gestuurd over de activiteiten op de discussiegroep. Ook kan vanuit de e-mail via links direct naar de verschillende web features van de discussiegroep worden gesprongen.

  Image

 

Image

 

Ook nu moet de gebruiker weer een code invoeren. Daarna kan de gebruiker deelnemen aan de discussiegroep. Eventueel kunnen de eerder ingevoerde gegevens nog door de gebruiker worden aangepast. Maar na ‘Continue’

  Image

 

 

Werken op de discussiegroep

Wanneer je voor de eerste keer op de discussiegroep komt zie je aan de linkerkant van de scherm een balk met een aantal links. Daarnaast een breder deel van het scherm met de informatie van de discussiegroep.

Image

Image

Image

 

 Functionaliteit van de discussiegroep

De links in de linkerbalk van het scherm geven de functionaliteit van de discussiegroep weer. Deze functionaliteit komt later in het artikel aan bod. Per discussiegroep kan worden ingesteld welke functionaliteit kan worden gebruikt.

 

 

Daaronder is een vak met info over de discussiegroep. Daarin is tevens een tab aanwezig met de settings van de groep. Hierin is te zien hoe de groep is ingesteld.

 Het hoofdscherm

Het grootste deel van de scherm geeft de content van de discusiegroep weer.Bovenin het scherm is een regel met gegevens over het gebruik van de discussiegroep in de laatste week. Het geeft snel inzicht wat de laatste week zoal in de discussiegroep is gedaan.

Daaronder een deel met informatie over de discussiegroep met eventueel een logo van de groep.

Daaronder zijn de meest recente berichten zichtbaar, die aan de groep werden gestuurd. Per bericht is aangegeven door wie het is verstuurd, of deze persoon online is en door een link kan direct een mail worden gestuurd aan de opsteller van het bericht.

Voor alle mails is een zoekfunctie aanwezig die eventueel uitgebreid kan worden door op ‘Advanced’ te klikken. Een nieuw scherm verschijnt met meer gedetailleerde zoekmogelijkheden.

 

Door op ‘Start Topic’ te klikken kan een nieuw bericht worden geplaatst.

 

Onder de berichten staat een balk waarin per maand staat aangegeven hoeveel berichten de site heeft verwerkt.

 

Functionaliteit

Op de Yahoo-discussiegroepen kunnen natuurlijk berichten worden geplaatst. Daarnaast hebben de groepen een aanzienlijke hoeveelheid andere functionaliteit te bieden:

·          Op de discussiegroep kunnen bestanden worden opgeslagen;

·          Er kunnen afbeeldingen op worden bewaard;

·          Links van relevante websites kunnen op de groep worden geplaatst;

·          De groepen kunnen een aantal eenvoudige databases bevatten;

·          Er kunnen polls op de site worden geplaatst;

·          Er is een agenda op de discussiegroep aanwezig om gezamenlijke afspraken vast te leggen.

Hierna zullen de afzonderlijke functionaliteiten worden besproken.

 Berichten

De meest belangrijke functionaliteit van een discussiegroep is het vastleggen van de berichten en de reacties daarop. We hebben al gezien dat berichten met ‘Start Topic’ kunnen worden geplaatst. Maar ook via de ‘Post’-optie in de linkerbalk kunnen eenvoudig berichten worden opgesteld. Daarna verschijnt een scherm waarin het bericht kan worden getypt.

 

 

 

Het scherm heeft veel weg van een webmailachtige functionaliteit. Het kan met gewone tekst worden ingevoerd, maar ook met ‘Rich text’. Met deze laatste mogelijkheid zijn een aantal elementaire tekstverwerkingsopties beschikbaar voor de berichten.

Voor het eerst zien we nu ook dat het bericht aan het e-mailadres van de groep wordt gestuurd. Bovenaan het scherm wordt aangegeven dat het bericht eerst nog moet worden goedgekeurd voordat het op de site wordt geplaatst. Na het verzenden wordt aangegeven dat het bericht wacht op goedkeuring door de beheerder(s).

Een overzicht van de berichten wordt getoond wanneer je op de link ‘Messages’ klikt.

 

 

 

Het lijkt op een deel van het beginscherm dat we al eerder zagen. Er kan op berichten worden gezocht, zowel op nummer als op inhoud. Ook hier is een geavanceerde zoekmogelijkheid beschikbaar.

Boven en onder de berichten zijn tevens navigatiemogelijkheden beschikbaar. Door middel van de knoppen ‘Oldest’, ‘Older’, ‘Newer’ en ‘Newest’ kan eenvoudig in de berichten (of het deel dat door een eerdere zoekopdracht is geselecteerd) worden gezocht.

 

Bestanden

Op de discussiegroep is onder ‘Files’ 100 MB aan ruimte beschikbaar om bestanden op te slaan. De discussiegroep kan daarom als een soort van groepsschijf worden gebruikt om gezamenlijk bestanden op te slaan. De indeling kan als een harde schijf met directory’s. Alleen de naam verschilt wat, want een bestand kan naast een naam ook nog een beschrijving hebben.

 

 

In de figuur zijn 2 mappen, een grafisch bestand en een tekstbestand opgenomen. Alle bestanden hebben naast een naam ook een omschrijving.

In de tweede kolom is de grootte van de bestanden weergegeven. De derde en de vierde kolom geven weer wie het bestand op de discussiegroep heeft geplaatst en wanneer dat is gebeurd.

De laatste kolom maakt het mogelijk om het bestand te wijzigen (met ‘Edit’), te verwijderen (met ‘Delete’) of te verplaatsen (met ‘Cut’).

 

 

Met deze laatste optie wordt het te verplaatsen bestand boven de andere bestanden geplaatst en verschijnt er boven in het scherm een waarschuwing dat bestanden daar voor maximaal 24 uur komen te staan. Daarna worden ze verwijderd. Het te verplaatsen bestand blijft boven de andere bestanden staan, ook als de gebruiker naar andere directory’s genavigeert.

Wanneer een goede directory is gevonden voor het bestand, dan kan het bestand daar met de ‘Paste’ optie (achter het bestand) worden geplaatst.

 

 

 

 

Een bestand kan worden toegevoegd met de optie ‘Add File’. Daarna verschijnt een hulpscherm met een aantal opties. Met de optie ‘Bladeren’ kan het gewenste bestand worden geselecteerd en in het tekstveld ‘Description’ kan de gebruiker het bestand een beschrijving meegegeven.

Door een aantal checkboxen kan worden aangegeven of het bestand op bepaalde momenten aan gebruikers moet worden gemaild, of dat moet worden gemeld dat het bestand op de discussiegroep is geplaatst. De leden van de groep krijgen hierover een mailtje. Met ‘Upload File’ wordt het bestand op de discussiegroep geplaatst.

  

Afbeeldingen

In eerste instantie lijkt de functionaliteit van ‘Photos’ en ‘File’ erg op elkaar. In plaats van mappen zijn hier echter ‘Albums’.

 

 

Door op de albums te klikken wordt de inhoud van de albums zichtbaar. Er zijn verschillende weergave opties mogelijk in de albums. Met ‘Thumbnails’ worden kleine fotoalbums getoond. Met ‘List’ worden de namen van de fotoalbums in een lijst getoond.

 

 

 

Wanneer een fotoalbum wordt gemaakt kan de gebruiker kiezen of deze het fotoalbum door iedereen wil laten passen, of alleen door zichzelf en een Moderator. In het laatste geval kiest hij voor de optie ‘Personal’. Andere gebruikers kunnen de afbeeldingen dan wel bekijken, maar niet aanvullen of verwijderen.

 

 

Het uploaden van bestanden verschilt ook. In het scherm moeten nu drie velden worden ingegeven. Het eerste wordt bestandsnaam en –locatie van het bestand opgegeven. In het tweede wordt er een naam aan gegeven en in het derde veld kan een beschrijving worden meegegeven. Er kunnen meerdere bestanden tegelijk worden klaargezet om op de discussiegroep te worden geplaatst. De totale grootte van de bestanden mag echter niet meer dan 5 MB zijn. Een andere beperking is dat alleen JPG-bestanden in de foto-albums op de discussiegroep kunnen worden geplaatst. Dat heeft een eenvoudige reden. Het bestand wordt niet alleen op de groep geplaatst, er worden ook nog twee kleinere versies (een thumbnail en een medium-formaat) gemaakt en bewaard.

 

 

Een ander verschil met de bestanden is dat van afbeeldingen ook kopieën kunnen worden gemaakt en dat bij het uploaden van afbeeldingen direct wordt gevraagd in welk fotoalbum ze moeten worden geplaatst. Het is verder niet mogelijk om binnen een foto-album sub-albums aan te maken.

Een ander verschil is dat afbeeldingen in de albums worden geplaatst in de volgorde van uploaden. Om hierin verandering aan te brengen is de optie ‘Rearrange Photo’s’ aanwezig. Daarnaast biedt de discussiegroep de optie om de afbeeldingen als een diavoorstelling achter elkaar te laten zien met de optie ‘Slideshow’.

  

Links

In de discussiegroep kunnen ook links worden toegevoegd. Via ‘Add Link’ wordt een naam, een beschrijving en het adres van de website opgegeven.

 

 

 

De links kunnen worden opgeslagen in mappen, zodat ze bijvoorbeeld op soort link kunnen worden gesorteerd. In het voorbeeld heb ik mappen gemaakt voor Handige weetjes, Hardware en Software. Een map maak je aan via de optie ‘Add Folder’.

 

 

 

Database

In een database kan veel informatie worden opgeslagen. De database van de discussiegroep bestaat uit een aantal tabellen. Deze tabellen zijn niet meer dan een enkelvoudig bestand. Maar desalniettemin biedt het toch leuke mogelijkheden.

Wanneer je voor de keuze ‘Create Table’ kiest, verschijnt er eerst een scherm met een aantal vooraf ingestelde tabellen.

 

 

 

Een nadeel van de vooraf ingestelde velden is dat de namen allemaal in het engels zijn, maar deze kunnen ook weer eenvoudig worden gewijzigd en een andere taal.

 

Een andere optie is om met de bovenste keuze ‘Empty’ zelf een tabel aan te maken. Er verschijnt dan een scherm waarin een aantal gegevens kunnen worden opgegeven.

 

 

 

Allereerst geef je de tabel die je maakt een naam en een beschrijving.

Ik heb op de discussiegroep een viertal tabellen opgenomen uit de eerdere MySQL-artikelenserie:

Computer Express, Relatie, Artikel en Schrijver. Dat maakt het mogelijk om wat met dit artikel te experimenteren in de discussiegroep.

 

 

 

Daarna geef je aan wie gegevens kan toevoegen, wie gegevens kan wijzigen of verwijderen en als laatste geef je aan wie de tabel kan wijzigen.

Daarna kunnen de namen van de velden van de tabel worden ingegeven. Met ‘Create Table’ wordt de tabel vervolgens aangemaakt.

 

Voor het vullen van de tabel kent de discussiegroep een aantal mogelijkheden.

Ten eerste is er een mogelijkheid om de gegevens record voor record in te voeren. Hiervoor is de optie ‘Add Record’.

 

 

 

Een tweede manier is het invoeren van gegevens met de optie ‘Import Data’, zoals hieronder in een dataveld. Een dergelijk bestand is eenvoudig aan te maken door het vanuit Excel te kopiëren en in het datavak te plaatsen. De ingevoerde velden moeten op volgorde staan van de velden zoals de tabel ze kent. Bevat ‘Data’ per regel meer kolommen dan dat de tabel velden kent, dan worden de laatste kolommen genegeerd. De kolommen moeten worden gescheiden door een ‘Import Delimiter’. Dit is een scheidingsteken waarmee de kolommen van de ‘Data’ worden gescheiden. In de discussiegroep kunnen dit een komma, een puntkomma, een dubbele punt en een tab zijn. In het onderstaande figuur is de tab als scheiding gebruikt.

 

 

 

Voordat de ‘Data’ daadwerkelijk wordt ingevoerd, krijgt de gebruiker eerst de data in tabelvorm gepresenteerd. Dan is het nog mogelijk om wijzigingen aan te brengen voordat alles in de tabel wordt gezet. Is alle informatie goed in de preview, dan kunnen de gegevens worden overgebracht naar de tabel met ‘Import’.

 

 

 

De discussiegroep geeft daarna aan hoeveel records er in de tabel zijn toegevoegd en toont de ingevoegde records nogmaals.

Vervolgens wordt de gehele inhoud van de tabel weergegeven.

 

 

 

In de tabel zijn een aantal mogelijkheden. Met de ‘Search’-opdracht kan de gebruiker een woord (of getal) invoeren. Alle records waarin dat woord (of getal) voorkomt worden dan getoond.

 

Om de gegevens af te drukken kan de gebruiker kiezen voor de optie ‘Printable Report’.

 

 

 

De gegevens kunnen ook worden geëxporteerd naar een kommagescheiden bestand. Alle gegevens worden tussen aanhalingstekens gezet, dus deze zijn als tekenreeks (een zogenaamde string) beschikbaar. Dat betekent dat wanneer de gegevens in een ander pakket worden ingelezen deze eerst naar het gewenste formaat moeten worden omgezet. Een aantal pakketten herkent de gegevens, in een aantal andere pakketten moet dit expliciet worden aangegeven.

 

 

 

Ook is het mogelijk om de records in de tabellen te sorteren. Klik daarvoor op de kop boven één van de kolommen en de rijen worden gesorteerd op volgorde van dat veld. Wanneer nog een keer op de kop van de kolom wordt geklikt wordt de sortering omgekeerd.

  

Polls

Iedereen kent ze waarschijnlijk wel, de internetpolls waarin je je mening kunt geven. De discussiegroep biedt ook een dergelijke functionaliteit.

Voor de poll moet een vraag worden ingegeven en twee of meer keuzemogelijkheden.

 

 

 

Voor de poll kan worden aangegeven of meerdere keuzes mogelijk zijn en of de tussenresultaten aan de gebruiker die de poll heeft ingevuld mogen worden getoond. Daarnaast kan worden aangegeven of de identiteit van de kiezer al dan niet zal worden getoond en wanneer de poll wordt afgesloten (eventueel handmatig).

Op de discussiegroep heb ik twee polls opgenomen.

 

 

 

In het eerste geval mag slechts een keuze worden ingegeven. De keuze mag, zolang de poll nog niet is afgesloten door de gebruiker worden gewijzigd.

De resultaten van de poll worden in het van ‘Responses’ weergegeven. Achter elke vraag staat het aantal stemmen, het percentage van de stemmen en een grafische weergave van het aantal stemmen.

 

 

 

In het tweede voorbeeld is het mogelijk om meerdere keuzes in te geven. Het is overigens ook te zien aan het vakje voor de keuzemogelijkheden. Wanneer meer keuzes kunnen worden ingevuld is het vakje vierkant, wanneer slechts een keuze kan worden ingegeven is het keuzevakje rond.

  

Agenda

Als laatste optie kan op de discussiegroep ook een gezamenlijke agenda worden bijgehouden. Deze optie bevindt zich onder het kopje ‘Calendar’.

 

 

 

Met de tabs kan de gebruiker kiezen voor verschillende weergaves van de agenda. Het is mogelijk de bladen van de agenda op dag, week, maand en jaar te laten zien.

 

 

 

 

  

 

 

Bij de dag- en weekagenda’s zijn in de rechterrand de dagen van de maand zichtbaar. Bij de maand- en jaaragenda’s zijn dat de maanden en de jaren.

 

De afspraken kunnen eenvoudig in de agenda worden geplaatst door voor ‘Ádd Event’, ‘Add Task’ of eenvoudig ‘Add’ te kiezen.

 

 

 

Na ‘Add Event’ verschijnt een heel scherm, waarin allerlei gegevens ingevoerd kunnen worden.

Allereerst kan de tijdszone worden aangepast. Deze wordt standaard weergegeven zoals deze voor de gebruiker geldt.

Daarna kan de titel van de gebeurtenis worden ingegeven en het type worden bepaald. Er zijn ruim 25 types beschikbaar: van verjaardag, afspraak, salaris tot trouwdag.

Uiteraard moeten ook datum en tijd worden ingegeven. Bij de tijd kan ook worden aangegeven dat het een gebeurtenis is die de hele dag duurt (zoals bij een verjaardag). Ook plaats en aantekeningen zijn in de discussiegroep mogelijk.

 

 

 

Voor herhalingen en herinneringen kan door op ‘Show’ te klikken een apart schermpje worden geopend. Standaard staat de discussiegroep ingesteld op ‘Geen herhaling’ en ‘Niet verzenden van een herinnering’.

Voor de herinnering kan een aantal keuzes worden ingegeven, al of niet voorzien van een einddatum.

Voor de herinnering kan worden aangegeven wanneer de herinnering moet worden verstuurd aan de groepsleden. Deze krijgen door deze optie te activeren allemaal een e-mail dat hen aan de afspraak herinnert.

 

 

 

Met ‘Add Task’ kan een taak aan de agenda worden toegevoegd. Naast de algemene informatie kunnen gegevens worden ingevoerd over de periode waarin de taak moet worden uitgevoerd, prioriteit en status. Uiteraard kan ook informatie aan de taak worden meegegeven.

 

Al met al bieden de discussiegroepen van Yahoo leuke functionaliteit die het samenwerken via internet wel heel erg prettig kunnen maken.

 

Yahoogroups (gratis)

 

Yahoogroups vind je op de website:

http://www.yahoogroups.com.

        
 
< Vorige   Volgende >
Joomla Template by Joomlashack
Free Joomla Templates