spacer.png, 0 kB
02 - Voorwoord E-mail

Dit referaat heb ik geschreven om af te studeren aan de postdoctorale opleiding Operational Auditing van de Universiteit van Amsterdam.

Als intern auditor bij het automatiseringscentrum van de Belastingdienst heb ik eind 1998 dit onderwerp voor het referaat gekozen. Om twee redenen ben ik vroeg begonnen met het referaat. Ten eerste zocht de sector systeemontwikkeling naar een meer procesgerichte manier van systeemontwikkelen. Ten tweede had ik de mogelijkheid om meer tijd aan het referaat te besteden en belangrijk vooronderzoek reeds gedurende geheel 1999 uit te voeren. De uitdaging was om de schat aan informatie die ik heb kunnen verzamelen en die in de praktijk zeer bruikbaar is gebleken in te dikken tot de omvang van dit referaat.

Procesgericht werken staat nog in de kinderschoenen. Mensen denken in de praktijk nog vaak in hiërarchische structuren met organisatorische functies. Procesgericht denken en werken kost daardoor vaak moeite. Met de resultaten van mijn onderzoek kan zowel op conceptueel niveau over processen worden gesproken als de implementatie van processen binnen de organisatie worden ondersteund. De grafische weergave van het model bleek met de nodige toelichting een nuttig instrument om processen en hun werking met mensen op diverse niveaus in de organisatie te bespreken. Ook bleek het model op vele niveaus in de organisatie toepasbaar te zijn.

Een aantal woorden van dank:
Ik dank Jacques Vervuurt voor zijn begeleiding en de opmerkingen die hebben bijgedragen aan de verbetering van het referaat. Ook dank ik Alle Herder met wie ik in de afstudeergroep zat voor zijn opmerkingen en kritische houding. Mede door jouw inbreng is het referaat geworden zoals het nu is.
Daarnaast dank ik familie, vrienden, collega’s en kennissen. Jullie steun en interesse tijdens mijn afstuderen is door mij erg gewaardeerd.
De mensen uit de verschillende organisaties met wie ik gesprekken heb gevoerd over het model en hun dagelijkse praktijk ben ik uiteraard ook veel dank verschuldigd. Door jullie inbreng bleek het model breder inzetbaar dan ik vooraf had verwacht.

De grootste dank gaat echter uit naar mijn gezin.
Ik wil mijn kinderen Tom, Hanneke, Daan en Rozemarijn danken voor hun begrip. Als het vanwege de studie even niet uitkwam om iets met jullie te doen, dan hadden jullie daarvoor (ondanks jullie leeftijd) toch vaak begrip.
Uiteraard wil ik ook mijn vrouw Karin danken voor haar goede steun en interesse tijdens de opleiding en het ontzien van mij tijdens de vele uren die ik aan de studie en het referaat besteedde. Wanneer jij me niet zoveel werk uit handen had genomen was de studie me veel zwaarder gevallen.

 

 
< Vorige   Volgende >
Joomla Template by Joomlashack
Free Joomla Templates